Ang Tulong sa Akin ay Tulungan Ka sa Pantry ng Pagkain

Ipinagdiriwang ang 10 Taon ng Serbisyo!

Suportahan ang aming mga pagsisikap na makalikom ng $ 10,000 sa aming Annibersaryo ng Taon ng 2016!
Mangyaring isaalang-alang ang pagbibigay ng isang donasyon sa isa sa mga sumusunod na halaga:
$ 10.00 $ 100.00 $ 1,000.00 o anumang halaga.
Mangyaring tulungan kami habang naghahanda kaming gawing propesyonal ang mga serbisyo sa pamamagitan ng pagdadala ng mga tauhan upang madagdagan ang aming supply ng pagkain, partikular na mga sariwang prutas at gulay, at kumuha ng mga driver upang pumili ng mas maraming de-kalidad na pagkain. Mangyaring suportahan ang aming mga pagsisikap sa pagsisimula namin ng isa pang 10 taon ng serbisyo.
Salamat!