top of page

Form ng Referral ng Client na Pang-adulto

Logo JPEG.jpg

Thank you for the Social Security Benefits adult/child referral. Please complete as much information as available.

Pagtukoy ng Impormasyon ng Kandidato:

Is the Candidate A Child? For a child to be eligible, he/she must be under the age of 18 (19 if a full-time student)

Bahagi A: Pagsusuri sa Pabahay

Is the Candidate Housed?

Bahagi C: Kasalukuyang Application para sa Mga Pakinabang ng SSA o Nakabinbin na Apela?

Has The Candidate Recently Applied For Social Security Benefits?

Buod at Susunod na Mga Hakbang

Upang masuri ang pagiging karapat-dapat sa SSI / SSDI, naghahanap kami ng pangunahing impormasyon sa:

  • Ang pagkakaroon ng mga kondisyong medikal at / o psychiatric o sintomas na magkasya sa isang listahan ng SSA

  • Kasalukuyang paggamot, o isang kasaysayan ng paggamot para sa mga kundisyon

  • Kawalan ng kakayahang magtrabaho at kumita ng SGA ($ 1,260 / buwan sa 2020) dahil sa mga kondisyong medikal at / o psychiatric (hindi dahil hindi sila makahanap ng trabaho o napahamak)

  • Mga kapansanan sa paggana dahil sa mga kondisyong medikal at / o psychiatric

Salamat sa pagsumite!

bottom of page