Employer Gift Matching.png

Pagtutugma ng Regalo ng employer

Tulungan ang iyong tagapag-empleyo na madoble, mag-triple o i-quadruple ang iyong donasyon upang Tulungan Ka na Tulungan Ka sa Programa ng Pagtutugma ng Regalo ng employer - sa pamamagitan ng tulong sa pagtutulungan na paganahin ang pangarap!

Ang iyong tagapag-empleyo ay malamang na nakikilahok sa isang Program sa Pagtutugma ng Mga Regalo na tutugma sa mga regalo ng kanilang mga empleyado, retirado, at asawa ng mga karapat-dapat na empleyado sa isang samahan ng kawanggawa. Maaaring tumugma ang mga employer sa iyong donasyon o higit pa at magbigay pa ng mga gawad sa serbisyo sa pamayanan. Ang isang katugmang halaga ng regalo ay nag-iiba sa bawat kumpanya.

 

Mga Hakbang upang Magpatala sa isang Programa ng Pagtutugma ng Regalo ng employer:

 1. Alamin kung karapat-dapat ang iyong tagapag-empleyo na maitugma ang iyong donasyon o kilalanin ang mga oras ng pagboboluntaryo.

 2. Kunin ang Form ng Pagtutugma ng Regalo mula sa iyong pinagtatrabahuhan.

 3. Punan ang iyong bahagi ng form at ipadala ito sa iyong donasyon sa:
  Tulungan Mo Akong Tulungan Ka
  Programa ng Regalo na Pagtutugma ng Regalo
  PO Box 32861
  Long Beach CA 90832

 4. Tulong sa Akong Tulong Malalaman mo ang iyong donasyon at padadalhan ang iyong tagapag-empleyo ng isang kumpletong form sa Pagtutugma ng Regalo.

 

Kung ang iyong pinagtatrabahuhan ay mayroong isang katugmang website ng regalo:

 1. Mag-log papunta sa ligtas na server.

 2. Magdagdag ng Tulong sa Akin na Tulungan Ka sa database gamit ang sumusunod na impormasyon.
  Tulungan Mo Akong Tulungan Ka
  PO Box 32861
  Long Beach, CA 90832
  Telepono: 562-612-5001

Para sa pagpapatunay ng paggamit ng katayuan na walang bayad sa buwis: EIN: 71-0898124

Paglalarawan: Help Me Help You ay isang ahensya ng serbisyong panlipunan na nagbibigay ng mga programa na makakatulong sa mga walang tirahan at mababa ang kita at mga kabataan at matatanda na maging may kakayahan.

3. Isumite ang iyong kontribusyon sa online.

 

Kung ang iyong tagapag-empleyo ay hindi lumitaw sa database o para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnay sa iyong departamento ng Human Resource o tumawag sa Help Me Help You sa (562) -733-1147 x160) o email: info@helpmehelpu.org