top of page

Jefferson Awards

Si Jerome Washington, Tagapagtatag ng lokal na hindi pangkalakal na Tulong sa Akin na Tulungan Ka ay pinarangalan noong Marso 31st sa KABC na Jefferson Award Celebration.

Ang Jefferson Awards ay isang prestihiyosong pambansang sistema ng pagkilala sa paggalang sa pamayanan at serbisyo publiko sa Amerika. Sa isang lokal na antas, mula sa daan-daang mga aplikante, ang KABC7 ay pipili ng isang indibidwal na igagalang sa bawat buwan. Napili si Jerome para sa Disyembre 2009 at ang kanyang segment ay tumakbo sa bisperas ng Pasko.

Binabati kita Jerome! Ipinagmamalaki mo kami.

Tingnan ang video sa aming pahina sa youtube sa www.youtube.com/helplb

bottom of page