Partnering with Churches (1).png

Pakikipagsosyo sa mga Simbahan

Palakasin ang misyon at ministeryo ng iyong simbahan bilang isang Help Me Help You Church Partner.

Maraming paraan na ang iyong mga simbahan ay maaaring makipagsosyo sa Help Me Help You upang wakasan ang gutom at kahirapan sa aming pamayanan.

Manalangin at Alamin

Isama ang Mga Nag-aalala na Gutom sa Iyong Kongregasyon upang malaman ang tungkol sa kagutuman sa pamayanan at hikayatin ang mga miyembro ng simbahan na manalangin para sa mga nagdurusa sa gutom at kahirapan.

Host ng Pantry ng Pagkain ng Komunidad

Ang aming Mga Kasosyo sa Pantry ng Pantry ay maalab na nag-aalok ng kanilang panlabas na lugar upang mapatakbo ang Help Me Help You Food Pantry dalawang beses bawat buwan. Ang aming Food Pantry ay nagbibigay ng masustansyang pagkain at impormasyon sa mga mapagkukunan ng pamayanan sa mga walang tirahan pati na rin ang mga pamilya na may mababang kita at indibidwal na nakakatugon sa pederal na alituntunin sa kahirapan; upang isama ang mga nakatatanda, beterano, nag-iisang magulang, walang trabaho at ang mga nagpupumilit na makamit ang kanilang makakaya. Sama-sama, pinapayagan kami ng aming Mga Kasosyo sa Pantry ng Pagkain na maglingkod sa higit sa 30,000 mga residente na nangangailangan taun-taon. Upang maiparehistro ka sa mga simbahan na may interes sa iyong pagiging isang Tulong sa Akin na Makakatulong sa Iyong Pantry Partner mangyaring makipag-ugnay sa amin sa info@helpmehelpu.org

Naging isang Tulong sa Akin Tulungan Mong Magboluntaryo

Ang mga miyembro ng simbahan ay maaaring magboluntaryo ng kanilang oras upang matulungan na wakasan ang gutom sa aming mga lokasyon sa Food Pantry (link sa site ng pantry ng pagkain), para sa mga serbisyo sa Paghahatid ng Pagkain o iba pang Tulong sa Akin na Magkaloob ng mga boluntaryong serbisyo.

Nyawang

Ipakita ang Iyong Suporta sa Pinansyal

Maraming mga paraan upang maipakita ng Mga Kasosyo sa Simbahan ang suportang pampinansyal upang Matulungan Ka na Tulungan Ka sa pamamagitan ng:

  • Pagkolekta ng mga donasyon mula sa iyong kongregasyon

  • Ang pagdidirekta ng mga miyembro sa www.helpmehelpu.org/donate upang gumawa ng regular na buwanang o taunang mga donasyon

  • Pagtatalaga ng isang pampinansyal na pangako sa iyong mga simbahan taunang badyet na Tulong sa Akin na tulungan ka na susuporta sa aming mga serbisyo upang wakasan ang gutom at labanan ang kahirapan.

Ang Mga Kasosyo sa Simbahan ay tumatanggap ng newsletter ng simbahan at iba pang mga LIBRENG mapagkukunan ng pamayanan upang maibahagi sa kanilang kongregasyon.

Sumali tayo sa lakas sa ating misyon na tulungan na wakasan ang gutom at kahirapan sa ating mga pamayanan

Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring makipag-ugnay sa amin sa info@helpmehelpyou.org o sa (562) 612 5001