top of page
ACCESS SOCIAL SECURITY BENEFITS.png

Benepisyo ng Social Security

Tulong sa Akong Tulong Nagbibigay ka ng tulong sa pagpapatala ng Mga Benepisyong Panseguridad nang LIBRE sa mga residente na walang tirahan sa pamamagitan ng SOAR Program at tulong sa pangkalahatang publiko sa pamamagitan ng mga serbisyo ng Suporta sa Mga Pakinabang na Access.

Mag-click sa mga imahe sa ibaba upang matuto nang higit pa.

Mga Suporta sa Mga Access sa Mga Pakinabang -

Serbisyo ng Mga Dalubhasang Claim sa Social Security

Tulungan Mo Ako Tulungan Mong tagapagtaguyod ay dalubhasa sa mga pag-angkin ng Mga Benepisyong Panseguridad para sa SSI / SSDI / CAPI, Mga Pakinabang sa Pagreretiro, Mga Pakinabang sa Kapansanan, Mga Pakinabang sa Bata, Mga Pakinabang sa Asawa / Balo at Paunang Pag-file / Mga Apela / Konsiderasyon.

Benefit ACCESS SUPPORT Couple on beach.p

MAGSUNOD ng LIBRENG Mga Pakinabang sa Mga Benepisyong Panseguridad para sa Walang Bahay

Sa pamamagitan ng aming SOAR program, Tulong sa Akin na Magkaloob sa Iyo ay nagbibigay ng LIBRENG Tulong sa pagpapatala ng Mga Pakinabang sa Seguridad sa mga residente na walang tirahan at sa mga karapat-dapat.

SOAR (1).png
bottom of page