top of page
Wellness Resources.png

Mga Mapagkukunan ng Kaayusan

Tulungan Mo Ako Tulungan kang tulungan kang mapabuti ang iyong pangkalahatang kabutihan sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga serbisyo at suporta na nagbabago ng buhay pati na rin ang pagtatrabaho sa mga kasosyo upang ma-access mo ang mahahalagang serbisyo sa pamayanan.

Pangkalahatang Kaluwagan

Makatanggap ng pansamantalang tulong sa salapi, Pangkalahatang Kahulugan, kung ikaw ay karapat-dapat na may sapat na gulang at ayon sa batas na residente na walang pangangalaga sa sinumang menor de edad na mga bata at hindi kwalipikado para sa mga programang tulong na pinondohan ng Federal o Estado.

Community Resources.png

General Relief

Receive temporary cash aid, General Relief, if you are an eligible adult and lawful resident who does not have custody of any minor children and does not qualify for Federal or State funded cash aid programs.

dpss-logo.png

Mga Tip sa Pagbawi ng Credit

Alamin kung paano maitaguyod at taasan ang iyong marka ng kredito at marka ng FICO pati na rin mga paraan upang matulungan kang makabalik sa iyong pang-pinansyal. I-access ang aming LIBRENG Mga Tip sa Pag-recover ng Credit at mapagkukunan.

_FINANCIAL LITERACY (1350 × 650 px).png

Edukasyong pangkalusugan

Alamin ang tungkol sa Nutrisyon, Pamamahala ng Timbang at labis na timbang, Mga Pangunahing Pag-screen ng Kalusugan at Mga Tip sa Pagluluto.

Health Education with copy.png
bottom of page