top of page

Pahayag ng Misyon

Ang Help Me Help You ay isang organisasyong non-profit na nakabase sa pamayanan na nakatuon sa pag-angat ng mga pamilya at indibidwal na may mababang kita at sa pamamagitan ng pagtaas ng pag-access sa pagkain, mga benepisyo sa publiko, at seguridad sa ekonomiya.

Ang aming trabaho ay binabawasan ang gutom at kahirapan, nagpapabuti ng nutrisyon at kalusugan, at nagpapalakas ng seguridad ng ekonomiya ng pamilya. Target ng mga programa ang mga pamilya at indibidwal na walang tirahan at mahirap, kabilang ang mga nakatatanda, may kapansanan na indibidwal, solong ina, beterano at kabataan.

HMHY Logo with tagline
bottom of page