top of page
LBFPD .png

Long Beach Food Pantry na Paghahatid

Kunin ang Iyong LIBRENG Paghahatid ng Pantry ng Pantawag sa Mata - masustansyang mga pamilihan na direkta sa iyong pintuan.

 

Sa isang misyon upang matiyak na walang nagugutom, Tulungan Mo Akong Tulungan Me Tulungan Ka ay nagbibigay ng LIBRENG masustansyang pagkain na naihatid sa iyong pintuan para sa mga karapat-dapat na kliyente. Maghahatid ang aming mga drayber ng mga nakabalot na groseri sa iyong pintuan bawat linggo at sa iyong ginustong araw.

 

Tulong sa Akong Tulong Naghahatid ka na ng higit sa 1,000 mga residente bawat linggo na may LIBRENG masustansiya na mga pamilihan sa pamamagitan ng aming mga lokasyon sa Food Pantry . Ang mga karapat-dapat na residente na hindi ma-access ang mga lokasyon na ito dahil sa edad o mga kadahilanang pangkalusugan ay maaaring maging karapat-dapat para sa LIBRENG paghahatid ng pantry ng pagkain sa Long Beach, CA area.

Nyawang

 

Suriin ang Iyong Karapat-dapat para sa Long Beach Food Pantry delivery

Nyawang

Kung sasagutin mo ang "oo" sa alinman sa mga sumusunod, maaari kang maging karapat-dapat para sa LIBRENG paghahatid ng pantry ng pagkain:

 • Edad 60 taon pataas

 • May edad na 50-59 taong gulang na may kalakip na kondisyon sa kalusugan na nagdudulot ng malaking peligro para sa sakit na ihatid o pagkamatay mula sa COVID-19 na nakilala sa isa sa mga sumusunod na kondisyon sa kalusugan:

  • Kanser

  • Talamak na Sakit na Sakit sa Pulmonary

  • Malubhang Sakit sa Cardiovascular (Pagkabigo sa Puso, Coronary Artery Disease, Cardiomyopathies)

  • Imunocompromised na estado mula sa solidong organ transplant

  • Morbid na Labis na Katabaan (BMI> 30)

  • Diabetes -Type 2

  • Malalang Sakit sa Bato

  • Sakit sa Sickle Cell

  • Nasubok na positibo para sa COVID-19 o nahantad sa COVID-19 bilang dokumentado ng isang estado / lokal na opisyal sa kalusugan ng publiko o propesyonal sa kalusugan ng medikal. (Makakatanggap ka ng Paghahatid ng Pantry ng Pagkain hanggang sa 4 na linggo).

 

Kung Sumagot Ka Ng Oo Sa Anumang Sa Itaas, Dapat Mo ring Kilalanin ang Mga Sumusunod na Pamantayan na Maging Kwalipikado:

 • Nahihirapan sa paghahanda o pagkuha ng mga pagkain. Kasama rito ang kahirapan sa pagkuha ng mga pamilihan at paghahanda ng sariwa, masustansyang pagkain.

 • Manatili sa Lungsod ng Long Beach (nagsusumikap kami sa pagpapalawak ng aming serbisyo sa mga kalapit na lugar sa hinaharap).

Nyawang

Para sa karagdagang impormasyon sa Long Beach Food Pantry Delivery, paki contact Nia sa (562) 518 9760. Upang magparehistro iyong interes para sa Long Beach Food Pantry Delivery, mangyaring mag-click sa pindutan ng pagpaparehistro at kumpletong form.

     

LBFPD is an Evidence-Based Program determined to fight the growing levels of senior hunger and malnutrition. It is provided by Help Me Help You and is funded in part by SCAN Health Plan, one of the nation's largest nonprofit Medicare Advantage plans, is dedicated to keeping seniors healthy.

Ang Long Beach Food Pantry Delivery na programa ay ginawang posible sa pagpopondo mula sa City of Long Beach CARES Act.

Nyawang

Tulungan suportahan ang aming serbisyo sa Paghahatid ng Pantry ng Long Beach upang maihatid ang mga espesyal na pangangailangan sa pagdidiyeta at palawakin ang aming serbisyo sa mga karamihan na apektado ng COVID-19 sa mga nakapaligid na lugar. Gumawa ng isang donasyon gamit ang isa sa mga sumusunod na pagpipilian:

bottom of page